استراتژی هایی برای توجیه سرمایه گذاری های فناوری امنیتی

فن‌آوری‌های امنیتی جدید می‌توانند فرآیندها را به روش‌هایی ساده‌تر کنند تا هزینه‌های اولیه را توجیه کنند، به‌ویژه در زمان‌های کارکنان محدود. منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99590-strategies-for-justifying-security-tech-investments

BRIX Holdings از اقدامات امنیتی جدید شبکه و ویدئو استفاده می کند

BRIX Holdings اقدامات امنیتی شبکه و ویدئو را به روز کرده است. این شرکت از سیستم های رابط شبکه و راه حل های نظارت تصویری استفاده خواهد کرد. منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99505-brix-holdings-utilizes-new-network-and-video-security-measures