5 بهترین روش امنیت سایبری برای دوربین های امنیتی

از آنجایی که دوربین های امنیتی متصل به شبکه در همه جا در فضاهای عمومی و خصوصی همه جا حاضر می شوند، اولویت دادن به امنیت سایبری آنها بسیار مهم است.


منبع: https://www.securitymagazine.com/blogs/30-video-security-and-government-compliance-blog/post/99321-5-cybersecurity-best-practices-for-security-cameras