کلیسای کالیفرنیا با فناوری تشخیص تفنگ هوش مصنوعی امنیت را تقویت می کند

یک کلیسای کالیفرنیا در تلاشی برای محافظت فعالانه از جمع خود در برابر تهدیدات مربوط به اسلحه، اخیراً تشخیص اسلحه مبتنی بر هوش مصنوعی را اتخاذ کرده است.


منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99618-california-church-bolsters-security-with-ai-gun-detection-technology