کارن دلگادو | زنان در امنیت 2023

کارن دلگادو در مورد حرفه امنیتی در حال تکامل خود در کازینو امپایر سیتی توسط MGM Resorts International بازتاب می کند.


منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99558-karen-delgado-women-in-security-2023