چه چیزی یک فناوری اطلاع رسانی انبوه را به یک راه حل تبدیل می کندایمن نگه داشتن افراد و اموال هدف کل صنعت امنیت است و روش های تضمین ایمنی اشکال مختلفی دارد. از دوربین‌ها گرفته تا بوق‌های پیجینگ گرفته تا قفل درها و نشان‌خوان‌ها، مدیران تأسیسات و سازندگان امنیتی باید عوامل متعددی را برای ایمن‌سازی ساختمان و مدیریت شرایط اضطراری در نظر بگیرند. اطلاع رسانی انبوه برای بسیاری از مشتریان برای محافظت از یک مرکز و حفظ امنیت مردم بسیار مهم است. با این حال، این فناوری ممکن است از عناصر بسیاری از یک یا چند سازنده به عنوان بخشی از یک سیستم امنیتی جامع که بر اساس نیازهای منحصر به فرد مشتری هدایت می شود، تشکیل شده باشد.  کاهش آگاهی موقعیتی برای مثال، وقتی بچه‌هایم را در مدرسه رها می‌کنم، با هدفون وارد ساختمان می‌شوند در حالی که یک هودی روی سر خود دارند. با گوش های پوشیده و دید محدود، با کسی ارتباط برقرار نمی کنند و آگاهی موقعیتی را پایین آورده اند. بچه های دیگر ممکن است برای شروع روز خود با دوستان صحبت کنند یا ورزش کنند، که باعث افزایش…


منبع: https://www.sourcesecurity.com/insights/mass-notification-technology-solution-co-1599125115-ga.1683280239.html?utm_source=Insights%20-%20Expert%20commentary&utm_medium=Feed&utm_campaign=RSS%20Feeds