چرا اکنون باید ویدیوی خود را به ابر منتقل کنید؟یکی از بزرگ‌ترین روندهای امنیتی در دو سال گذشته، پذیرش سرویس‌های مبتنی بر ابر بوده است که عمدتاً با افزایش تعداد ارائه‌های نظارت تصویری به عنوان یک سرویس (VSaaS) رهبری می‌شود. ارزش بازار VSaaS بر اساس تحقیقات MarketsandMarkets، انتظار می‌رود ارزش بازار جهانی VSaaS تا سال 2026 به 6.2 میلیارد دلار برسد. این رشد به دلیل تقاضا برای خدمات ویدیویی دسترسی از راه دور، سخت‌افزار محلی کمتر برای نگهداری، دستگاه‌های جدید مجهز به اینترنت و مجموع پایین‌تر است. هزینه مالکیت در حالی که اکثر راه‌اندازی‌های نظارت تصویری هنوز عمدتاً از راه‌حل‌های داخلی تشکیل شده‌اند، مزایای ابر برای کسب‌وکارهای چند سایتی بسیار جذاب است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. معماری‌های ویدیویی مبتنی بر ابر حرکت به سمت ابر نشان‌دهنده تغییری اساسی در نحوه برخورد شما با رعایت، ایمنی، بازاریابی و امنیت است. …


منبع: https://www.sourcesecurity.com/insights/migrate-video-cloud-co-15009-ga.1657690066.html?utm_source=Insights%20-%20Expert%20commentary&utm_medium=Feed&utm_campaign=RSS%20Feeds