نظارت تصویری اینترنت اشیا: امنیت را ساده می کند، از ضرر جلوگیری می کند و محیط های امن تر ایجاد می کندامروزه اینترنت اشیا به بخشی جدایی ناپذیر از تجارت در سراسر جهان تبدیل شده است. عملکرد پیشرفته ای که توسط اینترنت اشیا (IoT) و فناوری های مرتبط با آن امکان پذیر شده است، مسئول بسیاری از تغییرات عمده ای است که امروزه در سراسر جامعه مشاهده می شود. نظارت تصویری نظارت تصویری یکی از حوزه‌هایی است که با فناوری اینترنت اشیا تحولات قابل توجهی را تجربه می‌کند. مانیتورها و حسگرهای هوشمند اینترنت اشیا همراه با راه‌حل‌های شبکه پرسرعت نوظهور بهبود عملکرد و قابلیت‌های سیستم‌های نظارت تصویری هستند. در عین حال، سیستم نظارت تصویری همچنین داده های برنامه های کاربردی اینترنت اشیا را بصری تر، موثرتر و کاربردی تر می کند. اینترنت اشیا (IoT) چیست؟ اینترنت اشیا چندین دستگاه فیزیکی است که به صورت پشت سر هم از طریق اینترنت متصل، کار می کنند و داده ها را به اشتراک می گذارند. دستگاه های اینترنت اشیا چگونه می توانند با نظارت تصویری کار کنند؟ دوربین های ویدئویی تحت شبکه می توانند با هر دستگاه اینترنت اشیا مانند سنسور دما وصل شوند و کار کنند.


منبع: https://www.sourcesecurity.com/insights/iot-video-surveillance-simplify-security-prevent-co-1658837627-ga.1664445812.html?utm_source=Insights%20-%20Expert%20commentary&utm_medium=Feed&utm_campaign=RSS%20Feeds