ملاحظات امنیتی برای دسترسی RFID و موبایلدر سال‌های اخیر، شرکت‌های چندملیتی مانند Cathay Pacific، Facebook، Uber و بسیاری دیگر به دلیل نقض امنیت و حفاظت از داده‌ها به شدت جریمه شده‌اند. در این دوره قوانین حفاظت از داده ها افزایش یافته است زیرا اطلاعات بیشتر و بیشتری به صورت آنلاین جمع آوری و به اشتراک گذاشته می شود. به این ترتیب، در نظر گرفتن قابلیت‌های امنیتی هنگام انتخاب دستگاه تعبیه‌شده‌ای که داده‌های بالقوه حساس را لمس می‌کند، بسیار مهم است. خوانندگان RFID خوانندگان RFID بسیار به اکوسیستمی تعلق دارند که در آن داده های شناسایی شخصی یا کاربر یا به یک سیستم میزبان مانند رایانه شخصی یا به یک نقطه پایانی مانند یک رابط ماشین انسانی (HMI) منتقل می شود. یک فرستنده غیرفعال RFID، اعتبارنامه های نرم مانند برنامه تلفن همراه با استفاده از BLE/NFC یا کارت های هوشمند و سایر اعتبارنامه های مبتنی بر تماس، همگی می توانند داده های حساس یا اطلاعات شخصی را حمل کنند. در مورد کارت هوشمند یا مدارک مبتنی بر تماس، ذخیره اطلاعات شخصی مانند نام، آدرس یا تاریخ تولد در مقایسه با…


منبع: https://www.sourcesecurity.com/insights/security-considerations-rfid-mobile-access-co-1557500910-ga.1666676513.html?utm_source=Insights%20-%20Expert%20commentary&utm_medium=Feed&utm_campaign=RSS%20Feeds