لندن دوربین‌های جدید بدن پلیس را اجرا می‌کند

پلیس شهر لندن در حال گسترش تدابیر امنیتی خود با دوربین های بدن شخصی Motorola Solutions برای کل نیروی پلیس است.


منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99392-london-to-implement-new-police-body-cameras