شمشیربازی جکسون نکاتی را برای محافظت از یک مکان در برابر سرقت ارائه می کندما به راه‌حل‌های امنیتی یکپارچه اعتقاد داریم، بنابراین در حالی که یک دروازه محکم می‌تواند از خطوط دید از خانه جلوگیری کند، ترکیب آن با سایر اقدامات مانند زنگ هشدار، روشنایی حسگر حرکت و دوربین مدار بسته به سطح خوبی از نظارت اجازه می‌دهد تا شما و اشیاء با ارزش شما را ایمن نگه دارد. نکات پیشگیری از سرقت تعداد بسیار کمی از سارقان فرصت طلب هستند. در عوض، آنها ممکن است به طور منظم در حال اسکن و جستجوی نقاط ضعف برای سرمایه گذاری باشند. بنابراین بسیار مهم است که هرگز به سارق فرصت اعتصاب ندهید. البته میزان امنیت مورد نیاز بستگی به خانه و منطقه دارد. ما نکاتی را برای پیشگیری از سرقت ذکر کرده ایم که باید هنگام ایمن سازی خانه خود در نظر بگیرید. رادیو و چراغ ها را روشن نگه دارید  این یک ترفند قدیمی است، اما با روشن کردن رادیو و چراغ ها هنگام خروج از خانه شروع کنید تا ملک را اشغال شده نشان دهید. اگر بیش از یک ماشین دارید، یکی را در خیابان خود پارک کنید یا از همسایه بپرسید که آیا آنها خوشحال هستند که ماشین خود را برای عصر آنجا پارک کنند. درهای عقب را چک کنید و …


منبع: https://www.sourcesecurity.com/insights/jackson-fencing-presents-tips-protect-place-co-960-ga.1671691627.html?utm_source=Insights%20-%20Expert%20commentary&utm_medium=Feed&utm_campaign=RSS%20Feeds