راهنمای گام به گام انتخاب قفل هوشمند مناسبدنیای اطراف ما مملو از نوآوری های تکنولوژیکی است. قفل‌های هوشمند در خانه‌های ما رایج هستند و دسترسی به ساختمان‌ها را کنترل می‌کنند، اما وقتی صحبت از قفل صنعتی و کنترل دسترسی برای کابینت تجهیزات می‌شود، گزینه‌ها ممکن است محدود به نظر برسد. به همین ترتیب، اطلاعات در دسترس کافی برای عمل به عنوان راهنما وجود ندارد. توسعه فناوری‌های جدید و قابلیت‌های کابینه به نظر می‌رسد که در حال عقب‌نشینی است. اما نباید اینطور باشد. مشکلات رایج در صنعت قفل مشاهده می شود قفل های مکانیکی محدود هستند: بسیاری از کسب و کارها به دنبال ارتقاء قفل های مکانیکی مورد استفاده خود به سیستم های قفل الکترونیکی هستند، اما نمی دانند از کجا شروع کنند. راه اندازی در سراسر تجارت به نظر یک تعهد بزرگ است. امنیت: قفل های مکانیکی قابل مشاهده اغلب نقطه حمله برای نفوذ هستند. ارتقا یا تغییر سطوح امنیتی فرآیند ساده ای نیست. فقدان داده و ارتباطات: کسب و کارها می توانند هر حوزه از فعالیت های تجاری را ردیابی و ممیزی کنند.


منبع: https://www.sourcesecurity.com/insights/product-managers-guide-choosing-smarter-locking-co-1889-ga.1652173741.html?utm_source=Insights%20-%20Expert%20commentary&utm_medium=Feed&utm_campaign=RSS%20Feeds