توجه محصول در نظارت تصویری

امنیت مجله راه‌حل‌های مختلف نظارت تصویری، از جمله فناوری هوش مصنوعی (AI) برای مدیریت ویدیوی پیشرفته را برجسته می‌کند.


منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99599-product-spotlight-on-video-surveillance