تقویت ایمنی طرفداران کنسرت با تجزیه و تحلیل ویدیوییمسئولیت حفاظت از اجراکنندگان، کارکنان و بازدیدکنندگان نیازمند لایه‌هایی از برنامه‌ریزی و پاسخگویی است که توسط راه‌حل‌های ویدیویی هوشمند هدایت می‌شود.


منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99403-strengthening-concert-fan-safety-with-video-analytics