انواع دوربین مدار بسته و بررسی مزایا و معایب هر کدام

این نورهای کم با قابلیت تقویت شدن میتوانند سطح پایش تقریباً واضحی از تغییرات در محیط را به نمایش گذارند. دوربین مداربسته PTZ طراحی تقریباً مشابهی با مدلهای دام دارد. تعریف کلی از دوربین مداربسته چیزی متفاوت از یک تجهیز با توانایی فیلمبرداری میباشد. از این رو هر گونه حرکتی از جانب جسمی که حرارتی متفاوت از اجسام صلب فضا دارد، قابل رویت میباشد. به این ترتیب همراه با این طیف از نور میتوان وجه تمایزی میان اجسام با حرارت متفاوت از محیط ایجاد کرد. در این طیف از نور هدف جمعآوری اطلاعات حرارتی است. از این رو یکی از بهترین ایدهها برای نصب در بالاترین نقطه فضای هدف مانند سقفها با هدف پایش ۳۶۰ درجهای محیط میباشد. از این رو به نسبت موقعیت قرارگیری دوربین در فضای هدف انواع مدلهای Indoor و Outdoor تعریف خواهند شد. از طرفی موقعیت نصب آنها در سقف فضاها قابلیت تسلط بالا در کنار سطح استتار مطلوبی را تامین مینماید.

دوربینهای مداربسته که در تامین انرژی خود مستقل از هر گونه شرایط لازم برای تامین نیروی برق هستند. در این ایده هر دوربین مداربسته صاحب یک آدرس IP مستقل در فضای اینترنت شده و تحت یک سیستم مدرن اینترنتی اطلاعات ثبت شده خود را منتقل میکند. به این ترتیب بدون آنکه نیاز به حضور دائمی ما و یا نگهبانها باشد، تمام آنچه در فضای هدف ما در جریان است را دیده و یا ضبط و ذخیرهسازی خواهیم کرد. این دوربینها برای استفاده در فضاهای بسیار بزرگ، محوطه ساخت و سازهایی که هنوز فاقد اتصال به شبکه برق هستند، باغها، ویلاهای شخصی، مکانهای دورافتاده و یا حضور در فضاهایی که عملاً امکان کابل رسانی وجود ندارد مانند سطح دریاچهها و آب سدها و… لکن بهرهمندی از امکان اتصال بدون سیم وجه برتری در سرعت اجرا تا قیمت تمام شده آن است. لکن فضاها در شرایط متفاوتی از هم هستند. در این دوربینهای مداربسته از پنلهای خورشیدی برای تامین منبع تغذیه لازم به جهت عملکرد دوربین استفاده شده است و تمام سیستم از طریق نصب تجهیزات ارتباط از راه دور میتوانند با مرکز دادهها در تعامل قرار گیرند. اما گاهی لازم است تا جدا از بحث نظارت، فضای پایش خود را به سمت رسیدن به یک پایگاه داده دقیق از تمام جریانات جاری در محیط گسترش دهیم.

دوربین مداربسته بولت، اسپید دام، PTZ و… نمونههای متداول از این دست دوربینها مدلهای دام، چشم ماهی و… برای دید در فضاهای بسیار بزرگ، استفاده از دوربینها با لنز واید بهترین انتخاب است. برخی از آنها با شرایط کارکرد بسیار پیچیدهتری همراه هستند. به عنوان مثال، اکثر این دوربینها با اعلانهای صوتی همراه با بهروزرسانیهای وضعیت گفتاری ارائه میشوند – به این ترتیب، شما همیشه از روند ضبط بهروز میمانید دوربین مداربسته خودرو و در صورت بروز هر گونه مشکلی در دوربین یا مشکلی در زمان واقعی به شما اطلاع داده میشود. این دوربینها در دسته دوربینهای امنیتی قرار دارند و با هدف پایش حرارتی محیط مورد استفاده قرار میگیرند. این دوربینها با قابلیت نصب در سقف فضاها با حداکثر استتار ممکن مورد استفاده قرار میگیرند. چرا که آنها در سطح وسیع برای نظارت در فضاهای بسته ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرند. دوربین مداربسته Indoor: هدف نهایی از طراحی تا کاربرد این دسته از دوربینها، نصب در فضاهای بسته ساختمانی با حفظ امنیت و کنترل فضاهای داخل بنا است. در طراحی دوربینهای مدار بسته بر اصل استفاده از مادون قرمز، دو ایده طراحی وجود دارد.

غالباً چنین تاریکی در عموم فضاهایی که میشناسیم وجود ندارد. به این ترتیب که با یک جانمایی درست و انتخاب دوربین مناسب قادر هستیم تا سطح پایش دائمی از محیط هدف داشته باشیم. در این دوربینها فارغ از نیاز به نور محیط تنها با حضور اشعه مادون قرمزی که توسط خود دوربین تولید خواهد شد، قابلیت پایش فضا فراهم خواهد آمد. به این ترتیب بدون نیاز به کابلکشیهای طولانی تنها با حضور یک مودم ساده میتوانید سطح کاملی از اطلاعات را در هر نقطه از جهان تنها با استفاده از اینترنت داشته باشید. در ایده کلی برای طراحی یک سیستم پایش با کمک دوربینهای مداربسته شاهد طراحی یک مرکز کنترل با نصب تعداد مورد نیاز از مانیتورها هستیم. امکان قابلیت چرخش خودکار برای پایش دائمی محیط نیز در برخی از نمونههای آنها دیده میشود. مانند دوربین مداربسته ترمال که حساسیتهایش را متوجه نرخ تغییرات دما در محیط کرده است. عموم اهداف در طراحی انواع دوربین مداربسته پایش کامل محیط و تامین اهدافی مانند نظارت است. دوربین مداربسته Outdoor: این مدل از دوربین مداربسته با هدف نصب در فضاهای خارج از محیط ساختمانها طراحی شده است. در این حالت برای بازخوانی دقیق اطلاعات نیاز به وضوح بالایی از تصاویر داریم تا بتوانیم دقیقاً هر آنچه در سطح محیط اتفاق افتاده است را مشاهده کنیم.

تکنولوژی برتر فروسرخ غالباً همراه با ایدههای پردازش از راه دور بدون اتصال فیزیکی کابلها میباشد. دوربینهای مداربسته با تکنولوژی دید در شب کاملا مناسب برای نصب در فضاهای باز و دوردست است. انواع دوربین مداربسته در مکان های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و در دورانی هستیم که میتوانیم با نصب چند دوربین مداربسته در هر فضایی که بخواهیم، ضریب امنیتی بالایی را ایجاد کنیم. در ایده دوم تمرکز دستگاه متوجه قسمت بالایی طیف مادون قرمز میباشد. اصولاً ایده بهرهمندی از اشعه مادون قرمز در پایش فضا مربوط به استفاده در تاریکی مطلق است. اصولاً به دوربینهایی که طراحی خاصی دارند و با نصب در محلهایی ثابت، میتوانند از تمام لحظههای محیط فیلمبرداری کرده و اطلاعات خود را به محل دیگری برای پایش اطلاعات و یا ذخیرهسازی آنها ارسال کنند، دوربین مداربسته گفته میشود. این دوربینها تماماً با هدف نظارت و یا حفاظت مورد استفاده قرار میگیرند. این مدل از دوربینها در هر دو وجه استفاده در فضاهای بسته و باز مورد استفاده قرار میگیرند. در طراحی این دوربینها شاهد پایههای گردان در کنار قابهای کروی هستیم. به هر صورت شکل کروی در مقابل لنز دوربین وجه تماشای ۳۶۰ درجهای برای آن همراه دارد. مزیت برتر در طراحی دوربین مداربسته دام امکان چرخش راحت ۳۶۰ درجهای آن است.

از این رو به طور کاملی میتواند انواع فضاهای اداری مانند سالنها تا فضای راهروها را پوشش داده باشد. در عملکرد این دوربینها نور ماهیتی نخواهد داشت؛ بلکه آنها سطح دمای حاکم بر اجسام محیط را رصد کرده و میتوانند هر گونه تغییرات دمایی که با احتمال بالا خبر از حضور جسمی متحرک دارد را گزارش دهند. این دوربینها عموماً مناسب نصب در فضاهای آزاد هستند و با قابلیت پایش ۳۶۰ درجهای کاملاً برای حضور در محوطههای بزرگ شهری مناسب میباشند. حضور در محوطههای باز، انبارها، محلهای تجمع عمومی، فرودگاهها و فروشگاهها، ترمینالها و محوطههای بزرگ کارخانهای تا دیگر فضاهای صنعتی و تجاری از جمله نمونههای رایج با هدف نصب این دست از دوربینهای مداربسته میباشند. در مدلهای پیشرفتهتر از امکان ارتباط کارتی با حضور سیم کارتهای موبایل استفاده شده است. جدا از امکان اتصال بیسیم با مرکز کنترل، امکان ذخیره اطلاعات از طریق نصب کارتهای SD در خود دوربین خورشیدی در نظر گرفته شده است.

از این رو میتوانید از دوربینهای مدار بسته با اشعه مادون قرمز بهرهمند باشید. همه دوربینهای مدار بسته با هدف تصویربرداری عادی طراحی نشدهاند. البته در مدلهایی قابلیت نصب در محیطهای بسته نیز همراه آنها شده است. احتمالاً در سطح فضاهای بسته اداری تا ساختمانهای مسکونی شاهد این دسته از دوربینهای مداربسته باشید. از این رو به صرف حضور آن در یک فضا نمیتوانید کاملا متوجه زاویه دید آن باشید. این دوربینها با حضور سیستمهای ارتباط کارتی به راحتی قادر به ارتباط با موبایل و کامپیوترها از طریق هات اسپات هستند. البته در طراحی این دوربینها نوع زاویه دید مشخصی نمیباشد. به این ترتیب حتی دیگر نیازی به نصب مودم برای تکمیل فرایند ارتباط نمیباشد. به هر حال حضور حتی یک لامپ کوچک میتواند سطح روشنایی مطلوبی برای عملکرد صحیح بسیاری از دوربینها را فراهم آورد. محوطههایی که به هیچ حالت نمیتوانید تضمینی برای حضور حداقل روشنایی در آنجا داشته باشید.

دوربین مداربسته چشم ماهی Fish eye بهترین ایده برای حضور در چنین فضاهایی میباشد. خلق چنین سیستمهای مدرن امنیتی با استفاده از دوربین مداربسته ممکن خواهد شد. لذا با توجه به نوع محیطی که قرار است پایش دائمی از تمام اتفاقات آن را داشته باشند، انتخاب خواهند شد. آنها غالباً بزرگ و عاری از هر گونه تلاش برای استتار شدن هستند. آنها میتوانند در یک فضای بزرگ با پهنای دید ۳۶۰ درجهای، برخی نقاط حساستر را به شکل دیدهای لحظهای نمایش دهند. عموماً از دوربین مداربسته چشم ماهی با هدف نصب در فضاهای بسیار بزرگ و البته باز استفاده میشود. این معمولاً یک درد خیالی است که نشان دادن آن در اشعه ایکس بسیار سخت است، بنابراین کلاهبرداران به سادگی از این سوراخ حلقه سوء استفاده می کنند دوربین خودرو هوشمند و باعث کلاهبرداری بیمه می شوند. اگر چنین است، پس مطمئناً یک دوربین داشبورد سرمایهگذاری عالی است که به شما کمک میکند سفر جادهای خود را به یک تجربه عالی و خاطرهای تبدیل کنید که در طول سالها آن را گرامی خواهید داشت.

دانستن انواع دوربین مداربسته با تمام جزئیات طراحی تا فضای مناسب برای نصب آنها را در ادامه تشریح خواهیم کرد. در تشریح اولین نمونه از انواع دوربین مداربسته سراغ یکی از پیشرفتهترین آنها میرویم. یکی دیگر از مدلهای متداول برای نصب در فضاهای باز ساختمانی مدلهای دوربین مداربسته از انواع روز و شب میباشد. از طرفی غالباً امکان زوم با سطح کیفی مطلوبی در آنها تعریف شده است. دوربین مداربسته از نوع HD با قابلیت زوم بسیار بالایی است که میتواند در فضاها با ضریب حساسیت بالا مورد استفاده قرار گیرد. لذا ممکن است با درصد بالایی هر گونه سیگنال ارتباطی را از دست داده و یا اصولاً نداشته باشیم. مثلاً فرض کنید در محیط یک بانک هستید و یا در فضایی که هر کسی میتواند از هر شیء با ارزشی در اختیار داشته باشد. از این رو اگر محیط بازی که قصد پایش آن را داریم، به هیچ حالت در یک تاریکی مطلق فرو نمیرود، میتوانیم از دوربینهای مداربسته روز و شب که قیمت مناسبتری به نسبت مدلهای مادون قرمز دارند برخوردار باشیم. البته در طراحی آنها خبری از استفاده از اشعه مادون قرمز نمیباشد؛ بلکه این مدل از دوربین مداربسته با استفاده از لنزهای ترکیبی خاصی میتواند تصاویر تقریباً واقعی در تاریکی معمولی از شبها داشته باشد.

این موضوع باعث شده تا عموم طراحی این تیپ از دوربینهای مداربسته همراه با لنزهای Wide با فاصله کانونی تقریباً کوچکی باشند. لکن بهترین نقطه برای نصب آنها در مرکز فضا و عموماً همراه با بالاترین ارتفاع ممکن است. لکن این مدل از دوربین مداربسته تماما از قیمت بالاتری به نسبت انواع عادی در مدلهای گوناگون برخوردار میباشد. قیمت دوربین شلنگی به عبارت دیگر، دوربین داشبورد میتواند به شما کمک کند چیزهایی را که اصلاً انتظار ندارید، ثبت کنید. هر چند قیمت خود دستگاه به هیچ حالت ارزان محسوب نمیشود؛ اما گاهاً حذف مقدار طولانی از انواع کابلهای برق و مخابراتی صرفه اقتصادی قابل توجهی به دنبال دارد. ماشین شما ممکن است یکی از با ارزش ترین دارایی های شما باشد و کاملا طبیعی است که نگران آن و یکپارچگی آن باشید. اینها نه تنها بی پروا و بی مسئولیت هستنداین رانندگان بی پروا و غیرمسئول نه تنها بسیار آزاردهنده و آزاردهنده هستند، بلکه ممکن است جان سایر رانندگان و مسافران بی گناه را نیز به خطر بیندازند. این مرکز کنترل غالباً در کنار فضای تحت پایش قرار میگیرد؛ اما اگر قرار باشد تا اطلاعات را در سطحی وسیعتر و یا بسیار دورتر از مکان مورد نظر داشته باشیم، چه ایدهای دارید؟

ضد آب بودن، مقاومت در برابر تابش خورشید و تحمل شرایط گوناگون دمایی از ویژگیهای عادی در سایت finecctv طراحی آنها است. این مدل از دوربینهای مداربسته عموماً با مقاومت بالایی در برابر شرایط گوناگون محیطی طراحی میشوند. از این رو غالباً از طول عمر بسیار بالایی برخوردار میباشند. عمده مصرف این مدل از دوربین مداربسته غالباً در فضاها با ضریب امنیتی بسیار بالا میباشد. عمده کاربرد این دسته از دوربینها در کنترل ورود و خروج افراد است. به این ترتیب راحتتر میتوانید از حضور این دوربینها در فضاهای بسیار دور از دسترس بهرهمند باشید. عدم حضور کابل جدا از همین سرعت اجرا، انعطاف بالایی برای حضور دوربین مداربسته در هر فضایی ایجاد کرده است. اکثر دوربینهای داشبورد مدرن با دستگاههای GPS تعبیهشده در آنها عرضه میشوند، بنابراین علاوه بر ثبت تمام جزئیاتی که هم در داخل خودرو و هم در خارج از آن اتفاق میافتد، داشکم سرعت رانندگی و همچنین سرعتهای مختلف را نیز ثبت میکند. هدف از داش کم ثبت دقیق تمام جزئیاتی است که هم در جاده و هم در داخل خودرو اتفاق می افتد و می توان از آن برای اهداف مختلفی استفاده کرد.