امنیت در فوکوس در برنامه پادکست انتخابی شما

یک پادکست ماهانه برای متخصصان امنیت فیزیکی برای شنیدن از چهره های برجسته و تأثیرگذاران در صنعت و کسب بینش ارزشمند در مورد آخرین روندها و ابتکارات این بخش، و همچنین چالش های بسیاری که این حرفه با آن مواجه است و چگونه می توان بر آنها غلبه کرد. در دستور کار همه چیز، از فناوری امنیتی، مانند نظارت تصویری و کنترل دسترسی، تا استراتژی های مدیریت ریسک و ایجاد یک فرهنگ سازمانی امنیتی کل نگر – و بسیاری موارد دیگر وجود دارد!

این پادکست توسط

لوگوی اسیر کردن


منبع: https://the-ifsec-global-podcast.captivate.fm/

آثار هنری برای پادکست جهانی IFSEC: امنیت در تمرکز